Return to site

Wat is ontwaken?

Mijn ervaring over transformatie en ascentie

· spiritueel ontwaken,energetisch werk,ascentie proces,schaduw werk,healing

Je hoort het misschien wel meer om je heen of je ziet het? Mensen die ineens andere keuzes maken. Helder voelen, weten, zien of horen ontstaat en dat ze iets totaal anders willen met hun leven. Het lijkt meer dan ooit te gebeuren. Of heb je zelf tekenen van ontwaken? Voel je onrust? 's Nachts juist als stilte en ruimte er zijn? Intense energiestromen door je lijf? Wilt je lichaam een ander eetpatroon en ervaar je veel moeheid? Tintelingen en duizelingen? Dit zijn onder andere tekenen dat je in transformatie bent. Daarbij komt dat je misschien informatie krijgt. Heldere beelden over jouw leven of in het algemeen. Een ander perspectief op het leven.

Vraag je je af wat ben ik aan het doen? Ontken je iets in jezelf? Ik deed dat lange tijd. Ik ontkende iets in mijzelf. Kon niet in de spiegel goed en lang naar mijzelf kijken. Ik was ontzettend bang en angstig om een schaduw in mij te voelen en te laten zien vooral.

Ontwaken is een wakker worden uit een droom. Voor mij was dat een plaatje een beeld wat ik had dat je moest zijn en hoe je diende te leven. Omdat dat zo hoorde. En dat heeft me heel veel opgeleverd en ook veel pijn bezorgd. Wat op zijn beurt weer een hele belangrijke ervaring was. De pijn was eigenlijk om te laten zien dat het niet authentiek was, dat ik niet authentiek was. Dit klinkt heel zwaar, maar ik licht even een aspect uit om te verduidelijken hoe het voelde. Dit is namelijk een heel belangrijk onderdeel van het proces. Het was namelijk altijd subtiel aanwezig en ik negeerde het. Ik liet het er niet zijn (zelfafwijzing).

En het is belangrijk om het uit te lichten want daar zit de sleutel tot zelf bewustzijn. Iets wat we steeds laten liggen en als onbelangrijk ervaren kan een groot probleem opleveren in je lichaam in je systeem.

3D werkelijkheid

We zijn energie. We ervaren de omgeving en ons lichaam energetisch. Dit kan op meerdere lagen ervaren worden.

Materie is vast stof en heeft een bepaalde frequentie. Heeft een lagere frequentie dan gedachten en gevoelens. Lagere frequentie is geen negatieve of donkere energie, het gaat hier alleen om de dichtheid. In het veld de wereld zoals ik hem altijd ervaarde, kon ik alleen dat wat ik waarnam als vaste energie ervaren. Ook omdat ik ontkende wat er nog meer in mij leefde. Dus wat ik zag en voelde was aanwezig meer niet. Omdat ik nu mijn gevoeligheid toelaat er te zijn. Dat ik energie waarneem in een subtielere vorm voel ik ook dat ik in een ander veld kan waarnemen. In de subtiele velden. Dit is zoals we het noemen in andere dimensies. De aardse, de 3d werkelijkheid waar we manifesteren en leven met z'n allen is een veld waar we alleen en met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Het is de manifestatie van hoe de mensheid zich voelt en manifesteert.

Zodra je als mens toestaat om te voelen in de schaduw, om subtiele energie te ontvangen, gewaar te worden van je lichaam en te voelen wat dat met je doet, wat de omgeving met jou doet en dat je een keuze hebt wat je wilt ervaren. Dan kan het ontwakingsproces opgang komen. Het is de wil te willen veranderen, andere ervaringen te willen hebben. Een diep verlangen contact te hebben met je ziel.

We zijn wezens die een lichaam hebben, een mind en een ziel. Deze drie componenten vormen jouw energetisch veld, waar jij leeft en hoe jij dingen ervaart. Dit is het waar je zeggenschap over hebt. Dat kun je leren. Ervaren en in groeien.

Eigenaarschap

Op zielsniveau kun jeoverzicht hebben over jouw pad en weet je en zie je waarom iets naar je toe komt. Jebent een organisme van energie, in materie gevormde energie. Als je je bewust bent van dit mechanisme heb je sturing over wat je wilt aantrekken en wat je niet wilt ervaren. Heel veel ervaringen en gebeurtenissen komen op je af om je iets te leren over wat je hebt te leren. Je trekt het aan vanuit een onderbewuste staat van zijn. Dit kan een heel heftige gewaarwording zijn in geval van ziekte of verlies van iets heel dierbaars. Op zulke momenten is het heel moeilijk om te accepteren dat de energie zo werkt. Omdat het te pijnlijk kan zijn om er eigenaarschap over te nemen. Hoezo creëer ik mijn ziekte of diepste pijn in mijn leven. Op zulke momenten wil je niets liever dat iets buiten jezelf dat aandoet. We willen ons dan kleiner maken dan we zijn. En daar zit vaak de les in van wat het is dat je aantrekt of mag ervaren om nog meer in contact te staan met wat het leven is, wat het je kan leren en geven. Om contact te maken met je ziel en met je volledige ik bewustzijn. Maar ook contact te maken met het lichaam. Jouw lichaam dat alles wat je meemaakt en waarbij je niet aanwezig kon zijn contact mee maakt. Als ik heel eerlijk ben, ben ik weg van mijn lichaam gegaan toen het me te heet werd on der de voeten. Letterlijk mijn pijn te vermijden. Ik koos om dit niet te willen ervaren. En we komen uit een donkere tijd waarin we niet wilden voelen, pijn vermeden en niet geleerd hebben te voelen. Uit een tijd waarin indoctrinatie sterke invloed had op ons. Ik heb het over generaties voor onze tijd, die nu nog voelbaar zijn in ons. Bij mij was dat oorlog, de Tweede Wereld Oorlog, en het atheïsme wat naar mijn idee ook een dogmatisch systeem is. En aan de andere kant een gereformeerde kerk die sporen van angst achterliet. Nog steeds is indoctrinatie sterk aanwezig.

Ontwaken is zien

Ontwaken heeft te maken met zien wie je bent. Een ander perspectief gaan zien. Zien op jouw unieke manier. Dat je werkelijk ziet wat er gebeurt en waarom. Dat je gewaarwordt van intentie, oorzaak en gevolg. Van gedachte naar manifestatie. Loskomen van een identiteit die je lang bij je droeg. Vrijkomen uit een bepaald beeld waarvan je dacht dat je dat was. Dat je begrijpt waarom je een bepaalde keuze maakt. En begrip hebt voor die keuze, omdat je compassie voelt. Dat ieder zijn eigen pad heeft. En zelf heeft uit te vogelen wat hem of haar het meeste dient, en dus ook wat dat voor jou betekent. Dat ieders leven en reis of pad, 'a bunch of experiences' (hoe je het noemt) zo uniek is. En dat je geen invloed kunt uitoefenen op iemands leven omdat jij dat wilt, alleen op je eigen leven. Alleen als diegene daar voor open staat. Nieuwsgierig is naar zichzelf. Leef je eigen leven en laat de ander leven.

Ascentie

Ascentie is ontstijgen. Het ontstijgen van 'ik'. Het loslaten van wat je denkt te zijn. Mijn ervaring is dat het niet ophoudt. Dat als je denkt ergens te zijn, te arriveren dat je meteen te ervaren krijgt dat je in een on-going-proces zit van beweging, van stromen. En zelfs als je daarmee probeert te identificeren komt er bij mij een spiegel en lig je uit die stroom. Het lijkt een soort spel. Een spel van ont-dekken, afpellen en erachter komen dat je oneindig bent. En niet weet waar je naar toe gaat, en waar je vandaan komt. Ascentie is voor mij bewust zijn van de reis naar 'het onbekende'. Wat ik denk te mogen sturen. Althans dat is wat mijn 'mind' denkt. Dat het in controle is. Is dat wel zo? En wat als dat niet zo is?

Hoe denk jij hierover? Zijn er mensen in jouw omgeving die ontwaken, anders zijn gaan leven of kijken naar het leven. Door ziekte of heftige gebeurtenis. Een depressie of burn-out? Of uit het niets. Ik ben benieuwd hoe jij dit ervaart. Het klinkt misschien mooi en rooskleurig, maar dat is het in geen geval. Pijn, verstoten voelen, angst en afschuw zijn groot onderdeel van dit proces. Verdriet van afscheid van oude stukken van mijn zelf. Bang om mensen te verliezen, angst voor het onbekende. Voor wat komen gaat.

Loop je vast in je proces? Zoek een coach, therapeut, heler, of een maat waarbij je kunt zijn wie je bent. Waar je je veilig genoeg voelt om dit met jezelf aan te gaan. Deel wat er in je leeft, je bent niet de enige. En weet dat wat je ervaart ook een collectief stuk is. Dat velen dit ook hebben ervaren, zullen ervaren. Heb vertrouwen in je proces.