• Photography&Awareness

  J a n t i e n d e B o o d

  In verbinding met jezelf

  en in liefde alles omarmen

  Magic occurs when the deepest fears and

  highest dreams are present.

 • \\

  assisting you to shine

  Coaching en Inspiratie

  In deze tijd is het niet altijd makkelijk om de verbinding met jezelf te houden. We leven in een tijd van verandering en die gaat razend snel. Onze waarden veranderen mee. Wie ben ik als vrouw/moeder/man? Hoe verhoud ik me in relaties in deze nieuwe tijd? Wat is het beste voor mij en mijn kinderen? Maar vooral: Hoe gebruik ik mijn energie optimaal? Ik begeleid mensen die te maken hebben met hoogsensitiviteit. Ik zie hoogsensitiviteit als een uitdaging en als kracht.

   

  Als coach weet ik je bij je kracht plek te brengen. Zodat jij je lichaam vertrouwt en de juiste keuzes kan maken. Je talenten naar de oppervlakte te halen en samen met jou te ontdekken wat jouw missie is en hoe je het weer 'on track' raakt in je eigen leven.

   

  Bij mij kun je een afspraak maken voor:

   

  Coaching: Intuïtief Coaching. Wat dient zich aan en waar zitten je blokkades. Vanuit een helder perspectief geef ik je handvaten zodat jij kunt kiezen om een andere koers te varen. Alle antwoorden zitten in het lichaam opgeslagen.

   

  Transformatie: Diepe ontspanning is een manier om in je lichaam te komen en vertrouwen te ervaren. Energetisch gebeurt er veel door deze diepe ontspanning in je lichaam. Door aanraking stroomt energie naar de plekken die het nodig hebben. Door je over te geven laat je het helen toe.

   

  Inspiratie Consult: Heb jij nieuwe ideeën nodig? Loop je vast op werk of in je relatie? Ik zal je gericht vragen stellen en met ideeën komen om jou op een nieuwe manier naar jouw situatie te kijken.

   

  Feelgoodshoots/Bussinessshoots: Shoot waarbij jij en jouw talenten centraal staan. Een mooi zelfbeeld waar je trots op kan zijn. En ook om jouw business krachtig in beeld te brengen. Shine!!

   

  Human Design: Wil jij meer weten hoe jouw unieke blauwdruk eruit ziet en wat je werkelijk bent en te doen hebt. Human Design is een mooi middel om jezelf te herkennen en rust te vinden in jouw persoonlijke proces. Jij bent echt zo specifiek uniek. En daar mag je helemaal van gaan houden.

  Voor individuele uitleg en kleine groep workshops neem contact op.

  Fotografie

  Fotografie op lokatie. Interieur en stillevens. Voor particulier en bedrijven. Mijn expertise op dit vlak is sfeer fotografie. Portfolios opvragen kan via jantiendebood@gmail.com

  Meditatie

  mediteren kan iedereen.

  Samen mediteren en in stilte aanwezig zijn met wat zich aandient. In kleine groepjes leer je mediteren en de mind tot rust te brengen. Verhoog je bewustzijn en creëer peace of mind. Je komt in flow en ervaart meer rust op de dag.

 • \\

  HEARTPIECES

  posters // kaarten

  Raise some frequency

  Heartpieces met positieve affirmaties om jezelf te liften, zelfliefde te ontwikkelen en je interieur te boosten.

  Costumized kaarten of vaste collectie. @instagram he-artpieces

 • The Blog

  Thoughts, experiences, and contemplations

 • Co Creaties

  Projecten/Samenwerk

 • \\

  Lets co-create?

 • //

  GET IN TOUCH

  Facebook

  instagram

  via HouseofAwareness

 • Prijzen

  • Een consult, reading of healing - € 88,00 per uur incl btw

  • Fotografie shoot commercieel offerte op aanvraag

  • Personal Feelgoodshoot- - 225,00 ex btw

  • Business Shoot - 325,00 ex btw

   

   

  Wees je ervan bewust dat ik mijn tijd voor je vrij maak. Mocht je toch moeten afzeggen, heb ik een ruim beleid voor afzeggingen.

  Een consult of coaching binnen 24 uur voor de afspraak breng ik in rekening. Graag schriftelijk of via WhatsApp doorgeven.

   

 • Privacy Verklaring

  Het bedrijf Photography & Awareness en JantiendeBood Fotografie hierna te noemen JantiendeBood, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens:

  http://www.jantiendebood.nl | info@jantiendebood.nl | jantiendebood@gmail.com

  Amsterdam | +31619616992

   

  Jantien de Bood is de Functionaris Gegevensbescherming van Photography&Awareness en Jantien de Bood Fotografie. Zij is te bereiken via info@jantiendebood.nl

   

  Persoonsgegevens die ik verwerk

  Jantien de Bood verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

   

  – Voor- en achternaam – Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer – E-mailadres

  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

   

  JantiendeBood verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling

  – Verzenden van een nieuwsbrief

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

  – Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

  – Om (digitale)producten en diensten bij je af te leveren

   

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

   

  JantiendeBood bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit JantiendeBood geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

   

  JantiendeBood verkoopt/deelt jouw gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JantiendeBood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven waarmee wij samenwerken zijn:

   

  – Strinkingly; dit is het (online)softwaresysteem waarop het blog- en online portaal van mijn website draait. Voor dit doel worden je gegevens opgeslagen. Strinkingly heeft toegang tot je gegevens om mij technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JantiendeBood en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jantiendebood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. JantiendeBood wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig

   

  JantiendeBood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jantiendebood.nl.

   

  Websites van derden

   

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van JantiendeBood zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

   

  Wijzigingen privacyverklaring

   

  JantiendeBood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  All Posts
  ×