Return to site

Bestaat schuld wel?

Zelfvertrouwen in een groep

· schuld,groepsdruk,zelfvertrouwen,holistisch

Schuld gevoel

We kennen misschien allemaal wel dit gevoel. Dat we ons schuldig voelen naar een ander. En met name als we keuzes maken die ons zelf dienen. Keuzes voor ons zelf maken omdat wij er gelukkig van worden en denken gelukkig van te worden.

Ik zal je verlossen van het idee. Want hoewel het je in een behoorlijk lage trilling houdt en altijd schuldig te voelen als je ook maar op een of andere manier voor jezelf kiest bestaat helemaal niet.

Holistisch

Vanuit een holistisch kijk naar het leven bestaan er lessen taken en persoonlijke groei. Om je bewustzijn te vergroten. Als je kijkt vanuit één perspectief is het mogelijk dat je vast zit in een identiteit die zichzelf schuldgevoelens aan praat. Jezelf naar beneden haalt.

Maar wat als je altijd voor jezelf mag gaan en kiezen. En jij denkt anderen daarmee pijn te doen. Of anderen laten merken dat jij een spelbreker bent. Dan is het aan jou om voldoende vertrouwen en moed te winnen in je eigen waarneming en keuzes te gaan staan. Je kunt het met een koppigheid doen en een gevoel van slachtofferschap. Of je neemt een keuze vanuit je hart. En ziet ook het standpunt van de ander. Waarom die het spannend vind dat jij die keuze voor jezelf maakt. Er is zoveel projectie in de wereld op elkaar. Keuzes van binnen uit van een diep weten dat die goed voor je zijn zullen je altijd iets opleveren.

De kracht van de groep

Misschien zijn sommige relaties niet perse voedend meer voor jou. En wil je je losmaken uit een systeem. Wat je heeft doen groeien tot een zekere hoogte. En is het tijd om het nest te verlaten. Dit kan gelden voor een band met je ouders. Een hele familie. Een cultuur. Maar ook een schoolsysteem en zelfs een regering. Of een sociale vrienden groep. Ga er maar aanstaan. Een sterke vriendengroep loslaten omdat je voelt dat je een andere keuze moet maken dan de groep. Niet mee doen aan groepsgedrag. Het is zo’n sterk magnetisch veld om mee te bewegen met een groep. Met de meute.

Schuldgevoel kan dus opkomen als je andere keuzes maakt. Je verlaat iemand en zijn gedachtegoed.

Maar vanuit hoger bewustzijn is er geen schuld. Alleen verantwoordelijkheid en berouw als je een fout hebt gemaakt. Maar voel je nooit schuldig om voor jezelf te kiezen. Iedereen heeft een eigen pad en daar horen persoonlijke keuzes bij. En soms heb je de bescherming van een groepsidentiteit los te laten. Dat is de identiteit die een groep heeft, met bepaald ongeschreven regels en codes. Die je tot nu toe veiligheid heeft gegeven. En op een gegeven moment niet meer veiligheid geeft omdat jij groeit voorbij die identiteit.

Innerlijk kompas

Vraag jezelf af of de relaties waar je in zit voedend voor je ziel zijn. Of dat ze je klein houden.

Heb vertrouwen in jezelf. En op jouw innerlijk compass. Je zult door iets te doorbreken vanuit liefde. Meer liefde gaan vinden in jouw omgeving. Omdat jij voor de liefde voor jezelf kiest.

Theoretisch simpel, praktisch soms wat moed nodig.

Schuldgevoel bestaat niet. Want je kunt de ander alleen maar inspireren hetzelfde te doen.