Human Design Sessie

Human Design Sessie

175.00
Human Design als tool voor meer zelfliefde. De routekaart naar awareness over wie je bent. Deze methode geeft zoveel helderheid en een goed stappenplan om in jouw juiste ritme te komen en te omarmen wie je op dit moment bent. Het laat zien waar je kwaliteiten zitten, waar je energie stroomt en wat je mag loslaten. Kortom hoe je nog meer van jezelf mag houden.


€175 (1 uur inclusief jouw persoonlijke chart/handleiding en stappenplan)
Quantity
Coming soon
Add to cart
All Posts
×
×
Terms & Conditions
Terms and Conditions

Disclaimer
Bij het maken van een afspraak voor een energie sessie, blauwdruk sessie of een Love your Selfie shoot  bij Jantien de Bood, accepteer je dat jij volledig verantwoordelijk bent voor jouw proces. De interpretaties die jij doet zijn van jou en horen bij jouw subjectieve waarneming. De informatie die je ontvangt vormt geen juridisch, psychologisch, medisch, zakelijk of financieel advies. De keuzes en/of handelingen die jij maakt, gebaseerd op de inhoud van jouw sessies, zijn jouw verantwoordelijkheid. Tevens verklaar je dat je mij, Jantien de Bood, op geen enkele manier aansprakelijk stelt voor enige informatie die wordt ontvangen tijdens een sessie. Ik ben op geen enkele manier verantwoordelijk voor jouw proces. Je stemt er daarbij ook mee in dat je bewust bent van het feit dat er bepaalde (onbewuste) processen naar de oppervlakte kunnen komen (gevoelens, emoties, fysieke sensaties, mentale blokkades etc.) en de integratie van de inzichten in jouw alledaagse leven na een sessie vooral de aanzet tot transformatie zijn en dat energie haar eigen weg vindt en dit zich iedere keer op een andere manier uit. Vertrouw je iets wat je ervaart absoluut niet, dan raad ik je altijd aan om een arts te raadplegen voor het uitsluiten van medische zaken.
Betaling
Je verklaart bij het maken van een afspraak voor een sessie dat de betaling vooraf gedaan wordt.
Annuleren & wijzigen van een afspraak
Last minute annuleringen en wijzigingen kunnen vervelend zijn voor mezelf en anderen cliënten die eventueel graag dat plekje hadden gehad. Ik vraag je vriendelijk om mijn tijd te respecteren door het nakomen van je afspraken. Wanneer je toch moet afzeggen, voor welke reden dan ook, verzoek ik je om dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Afspraken die later geannuleerd worden of zonder bericht niet nagekomen worden, worden in rekening gebracht. Het afzeggen of wijzigen van een afspraak kan alleen gedaan worden door een mail te sturen naar jantiendebood@gmail.com of een whatsapp te sturen naar +6 19 616 992


×
Privacy Policy
Het bedrijf Photography & Awareness en JantiendeBood Fotografie hierna te noemen JantiendeBood, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.jantiendebood.nl | info@jantiendebood.nl | jantiendebood@gmail.com
Amsterdam | +31619616992

Jantien de Bood is de Functionaris Gegevensbescherming van Photography&Awareness en Jantien de Bood Fotografie. Zij is te bereiken via info@jantiendebood.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Jantien de Bood verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam – Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer – E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

JantiendeBood verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om (digitale)producten en diensten bij je af te leveren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

JantiendeBood bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer en geboorte gegevens. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit JantiendeBood geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

JantiendeBood verkoopt/deelt jouw gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JantiendeBood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven waarmee wij samenwerken zijn:

– Strinkingly; dit is het (online)softwaresysteem waarop het blog- en online portaal van mijn website draait. Voor dit doel worden je gegevens opgeslagen. Strinkingly heeft toegang tot je gegevens om mij technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JantiendeBood en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jantiendebood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. JantiendeBood wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

JantiendeBood neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jantiendebood.nl.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van JantiendeBood zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

JantiendeBood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.